پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

استاد راهنما:

آقای دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

آقای حامد فضل الله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست رئوس مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش ……………..1

1-1 مقدمه……………..2

1-2 طرح مسئله……………..2

1-3 مفروضات……………..3

1-4 اهداف پژوهش……………..3

1-5 محدوده پایان نامه……………..4

1-6 مراحل انجام پژوهش…………….. 4

1-7 ساختار پایان نامه…………….. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش……………..7

2-1 مقدمه……………..8

2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8

2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX ……………..

2-2-3 خدمات SPX ها……………..11

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی……………..11

2-2-5 خدمات مورد انتظار از يک مرکز اطلاعاتی SPX……………..

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس……………..13

2-3 تعریف معماری سرویس گرا……………..13

2-4 تعریف سرویس…………….. 15

2-5 سرویس های وب ……………..16

2-6 مفاهيم مهم سرويس گرايي……………..17

2-6-1چگونه سرويسها منطق را محصور ميكنند……………..18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6-2 چگونه سرويس ها از وجود يكديگر مطلع مي شوند……………..19

2-6-3 چگونه سرويس ها با هم ارتباط مستقر مي كنند……………..19

2-6-4 چگونه سرويسها طراحي مي شوند……………..19

2-6-5 توصيفات سرويسها…………….. 20

2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا ……………..20

2-8 تعریف گذرگاه سرویس…………….. 22

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری……………..23

2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال……………..24

2-8-3 تبدیل پیام……………..25

2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس……………..26

2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس……………..27

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا……..29

2 -10 تعریف برون سپاری…………….. 31

2-10-1 عوامل تاثير گذار بر برون سپاری…………….. 32

2-10-2 علت های عمده برون سپاری……………..34

2-10-3 معایب برون‌سپاری……………..35

2-10-4 تعریف برون سپاري استراتژيك…………….. 36

2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری…………….. 36

2-11 سیستم اطلاعاتی……………..40

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید…41

2-13 نتیجه گیری……………..45

فصل سوم: روش پژوهش……………..46

3-1 مقدمه……………..47

3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی……………..47

3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی….49

3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..53

3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA……………..

3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف…………….. 54

3–4- 1-2 تکنیک تجزیه دامنه……………..55

3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود…………….. 55

3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…..56

3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با بهره گیری ازمتدولوژیSOMA……………..

3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..60

3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با بهره گیری از زبان UML……………..

3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی SOMAبرای بهره گیری در سیستم های اطلاعاتی…..81

3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی……………..85

3-9 نتیجه گیری…………….. 88

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش……………..89

4-1 مقدمه……………..90

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو……………..90

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو……93

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو……94

4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)…..96

4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو……………..97

4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو……………..99

4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری…………….. 101

4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو…………….. 102

4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو ……………..102

4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…………….. 104

4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با بهره گیری از ماتریس SWOT……………..

4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو…………107

4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP……………..

4-8 نتیجه گیری……………..116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات117……………..

5-1 اختصار پژوهش……………..118

5-2 مطالعه مزایای رهیافت پیشنهادی……………..118

5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده……………..119

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-4 اقدامات آتی……………..120

ضمائم و پیوست ه…………….. 121

ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت…….. 122

ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین …….126

ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور…..129

ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور….. 134

ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس مطالعه وضعیت پرداخت صورتحساب….. 138

منابع و مآخذ……………..142

چکیده:

در سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) به ارتقای این واحدها کمک می ‌کند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخش­های خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش می­دهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این پژوهش،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده می باشد تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام گردد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده می باشد. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به مقصود ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، بهره گیری کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با در نظر داشتن امکان بهره گیری در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب می باشد که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماري سازماني مجموعه اي ازفراورده ها می باشد كه عناصر زيرساختي سازمان و روابط اين عناصر با هم را معرفي مي كند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار ميدهد.

2-1- طرح مسئله

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی يكپارچگي كسب و كار و فناوري اطلاعات وحصول مزيت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهيه شده بسوي اهداف مورد نظر به پيش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالي راشناسايي وتعديل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی می باشد که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به مقصود حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. پس بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود متناسب و یکپارچه می سازد. بهره گیری از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می گردد تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام گردد و پیش برود. این برنامه بایستی آینده نگر و محیط گرا باشد بطوري که ضمن شناسايي عوامل وتحولات محيطي، در يک افق زماني بلند مدت تأثيرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمين كنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می گردد.

در این پژوهش، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده می باشد تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام گردد.

3-1- مفروضات

– سیستم اطلاعاتی، یک سیستم برای جمع آوری، سازماندهی و ذخیره کردن اطلاعات در یک سازمان می باشد.

– سیستم اطلاعاتی از طریق تعریف فرایندها و رویه ها، انجام عملیات سازمان را به عهده می گیرند.

– معماری سرویس گرا هم راستای فرایندهای کسب و کار می باشد.

– برنامه ریزی استراتژیک گونه ایی از برنامه ریزی می باشد که در آن هدف تدوین استراتژی هاست.

4-1- اهداف پژوهش

پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل می باشد.در سازمان بزرگ مقیاس که از واحدهای مختلف تشکیل شده می باشد می توان از نظام مبادلات پیمانکاری فرعی بهره گیری نمود.در سیستم های مقیاس وسیع به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم، در صورتی که در توسعه این سیستم ها از روش سنتی بهره گیری کنیم به علت مواجه با حجم زیاد موجودیت ها و ارتباطات دچار سردرگمی خواهیم گردید.به همین دلیل برای کاهش پیچیدگی در این سیستم ها از موجودیتی به نام سرویس به مقصود بالا بردن سطح تجرید و در نتیجه کاهش پیچیدگی بهره گیری می گردد. برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا یک چارچوب استراتژیک ارائه شده می باشد که درنهایت منجر به افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبودخدمات سازمان، تسهیل روابط سازمانی، افزایش میزان تعامل پذیری دربین سیستم های اطلاعاتی،افزایش میزان یکپارچگی اطلاعات، افزایش سطح امنیت اطلاعات وغیره خواهد بود.

با در نظر داشتن ویژگی های معماری سرویس گرا و تأثیر آن در آن در یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمان ها و پیشرفت چشمگیر سرویس گرایی در دنیا و حرکت اکثر کشورها و سازمان ها به سمت موضوع سرویس گرایی می توان نتیجه گرفت که معماری سرویس گرا گزینه ی مناسبی برای حل بسیاری از چالش های یکپارچه سازی در سازمان می باشد. اما به دلیل وجود بعضی معضلات و نواقص که در بخش قبل به پاره ای از آن ها تصریح گردید، همچنان پژوهش در این زمینه با هدف چالش های موجود ادامه دارد.

5-1- محدوده پایان نامه

همانطور که در قسمت پیش تصریح گردید، سازمان بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می گردد که برای تولید کالا با هم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند. در سازمان بزرگ مقیاس با به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کارها را به واحدهای کوچک ومتوسط (SMEs) برون سپاری می کنند. در این پژوهش هدف، ارائه یک چارچوب استراتژیک می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :162

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان