پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

عنوان:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر زهره وند

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلیلیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده

مقدمه: 1

فصل اول:

کلیات پژوهش

فصل دوم:

تعاریف و مقدمات

2-1-مکتب اکسپرسیونیسم. 7

2-1-2-کارکرداکسپرسیونیسم در ادبیات اروپا 10

نمایشنامه«بیداری بهار»اثرفرانکودکینت(1906) 12

نمایش«پسر»اثر«هازنکلهور»سال (1916) 12

2-1-3- افول اکسپرسیونیسم. 13

2-1-4-تصویرانسان در هنر اکسپرسیونیستی.. 14

تابلو «شب پرستاره» اثر«ونسانونگوگ»نقاش هلندی، (سال1889) 15

2-2-شباهت اتفاقی یکی از پیشروان اکسپرسیونیسم با مولانا 19

2-2-1تكنيك و سبك: 21

2-2-2-شهرت پس از مرگ.. 22

2-2-3يك تفاوت مهم. 22

2-3- مولانا و اکسپرسیونیسم. 24

2-3-1-هنجارشکنی در اندیشه وسلوک مولانا 28

فصل سوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبانی و ویژگی های عمده مکتب اکپرسیونیسم با نگاهی به تجلی آنها درغزلیات شمس

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 

 

فصل چهارم:

درون مایه های غالب آثار اکسپرسیونیستی و مطالعه مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)

4-درون مایه های غالب آثاراکسپرسیونیستی و مطالعه مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها) 50

4-1-ذهنیت گرایی.. 51

4-2-1-استعاره اكسپرسيونيستي.. 61

4-2-2-استعاره و بسامدآن در غزليات: 63

4-3-عشق از نظراکسپرسیونیستها 69

4-3-1-عشق در قاموس عرفان. 70

-سماع. 80

4-4-1-دعوت به خاموشي درتقابل با سماع. 92

4-5-مرگ.. 94

فصل پنجم:

تفاوتها

5-تفاوتها: 102

فصل ششم:

نتایج و پیشنهادات

 

چکیده

اوایل قرن بیستم، اروپا شاهد پاگرفتن و ریشه دواندن جنبشی ادبی هنری موسوم به اکسپرسیونیسم بود که اساس آن بر نمایش احساسات تند وتیز با روش های غیرمتداول، ذهنیت گرایی افراطی، هنجارشکنی و نوگرایی بود. عشق، مرگ، ترس و … از دغدغه های بشر معاصر هستند که اکسپرسیونیسم با حساسیت ویژه ای به آن پرداخته می باشد.

«غزلیات شمس» آیینه شوریدگی ، عشق سرمستانه و نماینده بی قراری و بی تابی مولانا در فراق شمس می باشد. او این هیجانات روحی اش را در حال سماع و دریدن پرده های خویشتن داری در قالب غزلیات ریخته می باشد. سایر مؤلفه هایی که مبنای اکسپرسیونیسم هستند و هم چنین درون مایه هایی مشترک را می توان در ساختار ظاهری و محتوایی «غزلیات شمس» پیدا نمود و مطالعه نمود.

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته می باشد.

کلید واژه:

اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگ

 

مقدمه:

مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی از پدیده های پر طرفدار قرن بیستم، نوعی جهان بینی مبتنی بر انفجار  عواطف و احساسات عمیق  و ابراز آنها با شیوه های پرخاشگرانه و به دور از آرامش، طغیان علیه سنت های معمول و پذیرفته شده جامعه می باشد.به نظر می رسد این خصوصیات در آثار  مولانا به عنوان یکی از برجسته ترین عارفان وشاعران ادب فارسی نیز قابل پی گیری باشد. عرفان خلسه وار و شطح آلود، فرا رفتن از واقعیت و سطوح ظاهری، احساس مداری و اظهار تأویلی، نفی سنت های منجمد و بهره گیری ازشیوه های بیانی خاص به ویژه حس آمیزی  و نیز بعضی موضوعات و مضامین مشترک مانند موارد شباهت و نزدیکی اکسپرسیونیست ها و مولانا می باشد.در حالی که نوع نگاه هدفمند عرفانی و شهود آمیز او پیش روی  جهان بینی پوچ گرایانه ی اکسپرسیونیست های سرخورده از مدرنیسم و جنگ جهانی؛ مهم ترین اختلاف مولوی و اکسپرسیونیسم می باشد.

با نگاهی به شعر مولانا شباهت هایی در رویکرد های کلی روش ها و ابزارها و فنون آفرینش   شاعرانه ی او با اکسپرسیونیست ها به نظر می آید، به ویژه که بسیاری از هنرمندان اکسپرسیونیست انگیزه اصلی یا یکی از مهم ترین زمینه های خلق آثار خویش را تعلق به عرفان شرقی دانسته اند. بنا بر این در این پایان نامه نحوه ی بروز بعضی از دست آورد های فکری، روش های بیانی و شگردهای آفرینش هنری اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مطالعه می گردد وشباهت های متعدد و البته اختلاف های مهم میان مولانا و اکسپرسیونیست های قرن بیستمی یادآوری می گردد.

درمورد مکتب هنری و ادبی اکسپرسیونیسم سخن بسیار گفته شده و آثار بسیاری نگارش یافته می باشد، همان گونه که درمورد مولانا و شعر و اندیشه او نیز آثار بسیاری به صورت کتاب و مقاله و پایان نامه عرضه شده می باشد.اما درمورد موضوع پژوهش ما وبنا بر جستجوی فراوان غیر از مقاله کوتاهی با عنوان «اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار مولوی» از خانم فاطمه مصدری که در روز نامه شرق چاپ شده می باشد، اثری دیده نشد.  این مقاله نگاه گذرایی به این مقوله داشته و به عمق مطالب و یا اظهار مثال و مصادیق ادعای مطرح شده نپرداخته می باشد.

شناخت مولانا و آگاهی از نسبتی  که او با زیر بناهای فکری و هنری روز گار ما مستقر می کند کوششی فر هنگی  و علمی می باشد که افزون بر گسترش دامنه ی پژوهش های علمی می تواند ما را به خودآگاهی  بیشتر فرهنگی برساند.

در مطالعه غزل ها «کلیات شمس به تصحیح استاد فروزانفر» و «گزیده غزلیات شمس به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی» اساس کار قرار گرفته می باشد.

ارجاع ابیات به صورت :«مولوی ،سال نشر،شماره صفحه »آمده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید