پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع:

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از تبدیلات موجک چندگانه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول…………………….. 1

1-1 مقدمه…………………….. 2

2-1 طرح مساله…………………….. 2

3-1 ضرورت پژوهش……………………… 3

4-1 سوالات پژوهش……………………… 3

5-1 محدوده پژوهش……………………….. 4

6-1 ساختار پایان نامه…………………….. 4

فصل دوم…………………….. 5

1-2 مقدمه…………………….. 6

2-2 نهان نگاری دیجیتال …………………….. 6

2-2-1 مقدمه…………………….. 6

2-2-2 مفهوم نهان نگاری دیجیتال……………………… 6

3-2-2 ساختار کلی نهان نگاری دیجیتال……………………… 7

4-2-2 نهان نگاری به زبان ریاضی……………………… 8

5-2-2 انواع سیستم های نهان نگاری دیجیتال……………………… 9

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-2 واکاوی در حوزه فرکانس……………………….. 12

1-3-2 مقدمه…………………….. 12

2-3-2 تبدیل فوریه …………………….. 13

3-3-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ زﻣﺎن-ﻛﻮﺗﺎه…………………….. 16

4-3-2 آﻧﺎﻟﻴﺰ چند رزولوشنه …………………….. 19

5-3-2 آشنایی با موجک……………………….. 20

6-3-2 تبدیل موجک پیوسته…………………….. 22

7-3-2 مقیاس……………………….. 23

8-3-2 انتقال …………………….. 25

9-3-2 پنج مرحله تا رسیدن به تبدیل موجک پیوسته………. 25

10-3-2 رزولوشن در صفحه زمان – فرکانس……………………….. 28

4-2 رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک……………………….. 30

5-2 ﻋﻜﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک پیوسته…………………….. 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-2 ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ…………………….. 34

7-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﮔﺴﺴﺘﻪ……………………. 36

8-2 عکس تبدیل موجک گسسته…………………….. 39

9-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک گسسته دو ﺑﻌﺪي……………………… 41

10-2 موجک های چندگانه…………………….. 44

1-10-2 مقدمه…………………….. 44

2-10-2 آشنایی با موجک چندگانه…………………….. 44

3-10-2 انگیزه به کار گیری از تبدیل موجک چند گانه………. 45

4-10-2 تبدیل موجک چندگانه…………………….. 46

5-10-2 بانک فیلتر موجک های چند گانه…………………….. 47

6-2-10 موجک های چندگانه متوازن پیش روی نامتوازن…………… 48

7-2-10 نسخه های پیاده سازی موجک چندگانه در کامپیوتر………… 49

11-2 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از موجک های چندگانه…. 50

فصل سوم…………………….. 53

1-3 مقدمه…………………….. 54

2-3 نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه…………………….. 54

3-3 تبدیل موجک چندگانه تصویر…………………….. 55

4-3 انتخاب مکان مناسب برای درج نهان نگار…………………….. 56

5-3 الگوریتم جاگذاری نهان نگار…………………….. 57

6-3 الگوریتم عیان سازی نهان نگار…………………….. 58

7-3 نتایج……………………… 59

فصل چهارم…………………….. 60

1-4 مقدمه…………………….. 61

2-4 کیفیت تصویر نهان نگاری شده…………………….. 61

3-4 استحکام نهان نگار…………………….. 62

4-4 مطالعه استحکام تصویر در برابر حملات رایج……….. 62

5-4 مقایسه سیستم نهان نگاری پیشنهادی با روش ها قبل…….. 63

6-4 نتیجه گیری……………………… 64

فصل پنجم……………………… 65

1-5   اختصار پژوهش……………………… 66

2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………….. 67

منابع و مآخذ……………………… 68

Abstract…………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، فیلم و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر گردد . داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن برتری های بسیاری دارد . یکی از معضلات احتمالی در کنترل داد های دیجیتالی این می باشد که این داده ها می توانند بدون افت کیفیت تغییر داده شده و به راحتی تکثیر شوند . پس بدون حفاظت و مدیریت حق مالکیت دیجیتال ،محتوای مورد نظر می تواند به راحتی و در حجم وسیعی تکثیر گردد .این کار ضرر بسیار بزرگی را به شرکت هایی که در زمینه تولید محتوی دیجیتال فعالیت می کنند وارد می نماید.

نهان نگاری دیجیتال یکی از تکنیک های نوظهور می باشد که اطلاعات حق مالکیت را به گونه مستقیم در درون محتوی رسانه دیجیتال به گونه دائم جاگذاری می کند .از اطلاعات جاگذاری به عنوان نهان نگار تعبیر می گردد . به گونه ایده ال نباید هیچ تفاوتی بین داده نهان نگاری شده و داده اصلی وجود داشته باشد ، و نهان نگار بایستی به راحتی قابل استخراج بوده و در برابر عملیات رایج پردازش سیگنال   مقاومت یا استحکام مناسب داشته باشد.

با در نظر داشتن اهمیت نهان نگاری ،این پایان نامه به دنبال طراحی الگوریتمی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از تبدیل موجک چندگانه ، به خاطر ویژگی های خاص این تبدیل که می تواند در کابردهای پردازش تصویر سودمند بوده می باشد. بدین مقصود به معرفی مفاهیم نهان نگاری ، علی الخصوص نهان نگاری تصاویر دیجتال ، تبدیل موجک و تبدیل موجک چندگانه می پردازیم . سپس در ادامه پژوهش الگوریتمی جهت نهان نگاری تصاویر دیجیتال با به کار گیری تبدل موجک چند گانه عرضه می گردد و در انتها به ارزیابی الگوریتم پیشنهادی با بهره گیری از معیار های ارزیابی رایج می پردازیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

افزایش سرعت اینترنت و پیشرفت در زمینه تکنیک های فشرده سازی باعث گردید تا بهره گیری از محصولات چند رسانه ای در این بستر رونق چشمگیری پیدا کند. امروزه منابع دیجیتال براحتی توسط افراد مختلف در اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند واین مطلب باعث نگرانی تولید کنندگان آثار چند رسانه ای شده می باشد واین نشان می دهد که طرفداری از حق کپی بالاخص در مورد منابع چند رسانه ای توجه بیشتری را می طلبد . [1]

یکی از تکنیک های مبارزه با تکثیر غیر قانونی این محصولات ، بهره گیری از نهان نگاری دیجیتال می باشد.نهان نگاری چیزی نیست غیر از گنجاندن یک پیام در یک رسانه و یا انتقال اطلاعات به صورت پنهان .دو ویژگی مهم برای نهان نگار هست . اولین ویژگی این می باشد که درج نهان نگار نباید کیفیت و ظاهر تصویر میزیان را تغییر زیادی دهد و دوم اینکه بایستی از لحاظ ادراکی غیر قایل رویت باشد.علاوه بر دو ویژگی فوق نهان نگار بایستی پیش روی اعمال معمول پردازش تصویر نظیر فیلتر کردن ، فشرده سازی ، اعمال نویز و حذف قسمتی از تصویر مقاومت داشته باشد. [2]

2-1 طرح مساله

امروزه با رشد سريع اينترنت و فناوري­هاي چندرسانه­اي ديجيتال، نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه های بسیار اندک امکانپذیر شده می باشد. بدین ترتیب دستکاری و بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر به راحتی امکان پذیر می باشد.در همين راستا هر روز نياز هاي امنيتي متنوع­تري مطرح مي گردد . نهان­نگاري يکي از روش هایی می باشد که برای پاسخگویی به اين نياز بکار مي­رود .

نهان نگاری زمینه های کاربردی فراوانی دارد، بیشترین کاربرد آن در حک کردن اسم ها و امضاها بر روی تصاویرو ویدئو ها و صداها و غیره می باشد به طوری که مشخص نخواهد بود. در اینصورت هر گونه بهره گیری غير مجاز از رسانه دیجیتالی نهان نگاری شده ، مانند كپي غير مجاز از آن و يا هرگونه تحريف و تغيير تصوير توسط افراد غير مجاز محدود می گردد . شیوه های مختلفی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال ارائه شده اند ، که یکی از پرکاربردترین روش ها به کار گیری از حوزه تبدیل موجک می باشد.

3-1 ضرورت پژوهش

به کار گیری موجک های چندگانه گسسته بعضی از محدودیت های موجود در تبدیل موجک اسکالر گسسته را بر طرف کرده می باشد . تعامد و تقارن از ویژگی هایی می باشند که موجک گسسته نمی تواند به گونه همزمان داشته باشد .نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از موجک چندگانه مبحثی جدید در این حوزه می باشد و پژوهش های اندکی در این حوزه صورت گرفته می باشد. لذا این پژوهش به دنبال آن می باشد تا کیفیت تصویر نهان نگاری شده را نسبت به کارهای پیشین در این حوزه افزایش دهد.

1-4- سوالات پژوهش

بهره گیری از الگوریتم های نهان نگاری در تصاویر دیجیتالی باعث می گردد تا از حق مالکیت اثر حفاظت کند و آنرا در برابر بهره گیری غیرمجاز کاربران مصون بدارد.تنها صاحب اصلي داده مي تواند با استخراج سيگنال نهان نگار ، كه تنها توسط او امكان پذير می باشد، مالكيت خود را به اثبات برساند و يا محل تغييرات صورت گرفته بر روي داده دیجیتالی را مشخص كند.

با در نظر داشتن عملکرد این نوع الگوریتم های نهان نگاری سوالاتی در این زمینه مطرح می کنیم و در این طرح به آنها می پردازیم:

1- چگونه می توان نهان نگاری در تصاویر دیجیتال را با بهره گیری روش موجک چندگانه بهبود بخشید؟

2- چگونه با بهره گیری از روش موجک چندگانه در الگوریتم های نهان نگاری برای تصاویر دیجیتال، می توان مشکل اثبات حقوق مالکیت را برطرف نمود؟

3- چگونه می توان الگوریتم پیشنهادی را در برابر سایر روش های پیشنهادی ارزیابی نمود ؟ معیار های ارزیابی کدامند؟

4- چگونه می توان الگوریتم نهان نگاری مبتنی بر موجک چندگانه در تصاویر دیجیتال را در برابر حملات تخریب کننده معمول، از قبیل فشرده سازی ، نویز و غیره توانمند و مقاوم نمود؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان