پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیک

گروه فناوری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

عوامل موثر در ترغیب افراد برای شرکت در انتخابات اینترنتی

استاد راهنما:

خانم دکتر مرضیه احمدزاده

استادان مشاور:

آقای دکتر یزدی

آقای دکتر بوستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول………………….. 1

1- مقدمه و طرح مسئله………………….. 1

1.1- سوالات پژوهش ( فرضیه ها )………………….. 3

فصل دوم………………….. 5

2- مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیقاتی………………….. 5

2.1- کاربرد فناوری اطلاعات در سیاست و محدودیت های آن……… 5

2.2.   وضعیت فعلی انتخابات الکترونیک………………….. 9

2.3.   آینده رای گیری الکترونیک………………….. 12

2.4.   دموکراسی و رای گیری الکترونیک………………….. 14

2.5.   ترکیب انتخابات و نوآوری های جدید………………….. 16

2.6.   مزایای ویژه پیاده سازی رای گیری توسط اینترنت ( روش سوم )…….. 17

2.7.   انتخابات و امنیت………………….. 17

2.8.   روش های انتخاب بین کاندیداها………………….. 18

2.9.   تهدیدات امنیتی………………….. 19

2.10- الزامات امنیتی………………….. 21

2.11. روشهای تامین امنیت در طراحی سیستم های انتخابات الکترونیک……. 23

2.12.مقایسه روشهای تامین امنیت………………….. 24

2.13. دولت الکترونیک و فرآیند رای گیری………………….. 25

2.14. نظریه های عمومی در مسیر تطبیق و پذیرش فناوری………….. 28

فصل سوم………………….. 35

3- فرضیه های پژوهش و مدل مفهومی ارائه شده برای انتخابات اینترنتی…. 35

3.1.   فرضیات پژوهش………………….. 35

3.2.   مدل منطقی انتخابات اینترنتی………………….. 38

3.3.   تشریح مدل………………….. 38

فصل چهارم………………….. 41

4- روش و متدولوژی پژوهش………………….. 41

4.1-جامعه آماری و ابزار جمع آوری داده………………….. 41

4.2.   تحلیل داده………………….. 43

4.3- اعتبار سنجی و قابلیت اتکا………………….. 44

فصل پنجم………………….. 45

5. واکاوی داده ها………………….. 45

5.1.   تحلیل توصیفی………………….. 45

5.2.   تحلیل پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد داده ها……. 47

5.3.   آزمون همبستگی متغیر ها………………….. 48

5.4.   تحلیل و تست فرضیه ها………………….. 50

فصل ششم………………….. 58

6- نتایج پژوهش ، پیشنادات و محدودیت ها………….. 58

6.1- تشریح نتایج مطالعه………………….. 59

6.2- محدودیت های پژوهش………………….. 61

6.3- پیشنهاد برای مطالعات آینده………………….. 62

6.4-کلام آخر………………….. 63

منابع و ماخذ………………… i

پیوست 1 : پرسشنامه………………….. iv

پیوست 2 : آمار توصیفی………………….. x

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیوست 3 : آمار مشارکت رای واجدین شرایط در انتخابات ایران……… xv

پیوست 4 : نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل……………………..xvii

چکیده:

هدف پژوهش پیش رو، مطالعه و شناسایی فاکتورهایی می باشد که بیشترین تاثیر را در ترغیب افراد ( با تاکید بر ساکنین نواحی شهری) برای شرکت در رای گیری اینترنتی از خود نشان می دهند. این مطالعه با الگوگیری از رای گیری های اینترنتی انجام شده در کشورهای پیشرفته ای نظیر هند و ژاپن و آمریکا به مطالعه تکنولوژی لازم برای انجام اینکار پرداخته و عواملی که باعث ترجیح شهروندان این کشورها به بهره گیری از رای گیری اینترنتی می شوند را در مورد کشور ایران مورد مطالعه قرار می دهد. این عوامل تاثیر گذار شامل فاکتورهای شخصیتی رای دهندگان در کنار عقیده و باور آنها برای مشارکت در رای گیری ها و نظر آنها در مورد دولت و بهره گیری از تکنولوژی های آنلاین می باشد .

در ادامه پژوهش، با در نظر داشتن طریقه رو به رشد فناوری اطلاعات و میزان استقبال و اعتماد مردم نسبت به این فناوری ها و کارایی ای که بهره گیری از این فناوری ها برای ما ایجاد خواهند نمود، به تحلیل و پیش بینی میزان موفقیت رای گیری آنلاین در سالهای آینده خواهیم پرداخت. بعلاوه برای اینکه داده های آماری لازم را در مورد موضوع تحقیقمان جمع آوری کنیم ، از یک نظرسنجی به روش آنلاین در کنار نسخه دستی آن که در بین کاربران اینترنت و دانشجویان دانشگاه های معتبر کشور و افراد بالای 18 سال ترتیب خواهیم داد بهره گیری کرده و نتایج را در این پژوهش منعکس خواهیم نمود تا جنبه های علمی آن را افزایش داده و بحث های انجام گرفته را با مقادیر آماری لازم تکمیل کنیم. انتخاب سوالات مطرح شده در این پرسشنامه با در نظر داشتن تئوری هایی که در ادامه این پژوهش مورد بحث قرار خواهیم داد صورت گرفته می باشد؛ مانند این تئوری ها می توان به تئوری گسترش نوآوری ، تئوری اعتماد و تئوری پذیرش فناوری تصریح نمود .

از نتایج حاصل از این مطالعه ها می توان برای برنامه ریزی و سیاست گذاری و طراحی و پیاده سازی رای گیری اینترنتی در کشورمان بهره گیری نمود. بعلاوه با بهره گیری از نکاتی که ارائه خواهد گردید می توان سیاست هایی را اتخاذ نمود که باعث افزایش مشارکت افراد در رای گیری ها ( چه سنتی و چه الکترونیکی ) گردد و نمونه ای دیگر از کاربرد این پژوهش در اصلاح نحوه تعامل دولت با شهروندان می باشد که چگونه و با چه اقداماتی بتواند اعتماد مردم را جلب کرده و شرکت در انتخابات آزاد را بعنوان یک وظیفه در ذهن آنها ماندگار کند.

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

بهره گیری از سیستم های رای گیری اینترنتی برای برگزاری انتخابات ملی ، یکی از کاربردهای جدید فناوری اطلاعات می باشد که می توان از آن برای بهبود کیفیت سیستم رای گیری موجود بهره گیری نمود. در واقع بهره گیری از اینترنت، تنها یکی از روشهای کاربرد فناوری اطلاعات در مبحث رای گیری الکترونیک[1] که خود زیر مجموعه ای از یک مفهوم گسترده تر به نام دولت الکترونیک یا دموکراسی الکترونیک می باشد ، می باشد ( Zissis and Lekkas ,2011 ) .

تاکنون بارها از ابزارهای الکترونیکی برای برگزاری رای گیری در کشورهای مختلف جهان بهره گیری شده می باشد اما هنوز بهره گیری از این ابزارها و بخصوص بهره گیری از اینترنت برای برگزاری انتخابات در سطح ملی برای مردم جهان عادی نشده و به دلیل جدید بودن این مبحث، بسیاری از مردم ترجیح می دهند از روش سنتی بهره گیری کنند ( Riza Adita and Byoungcheon Lee,2004 ) و این در حالی می باشد که Alvarez and Hall (2007 ) اظهار می کند ” رای گیری اینترنتی آینده ی رای گیری در کشور آمریکا خواهد بود و پس مسئله این نیست که آیا از اینترنت برای اینکار بهره گیری کنیم یا نه، بلکه بحث بر سر این می باشد که چگونه و در چه زمانی این کاربرد بصورت کامل پیاده سازی گردد و مورد بهره برداری موثر قرار بگیرد.”[2]

همه ما شاهد این موضوع بوده ایم که جایگزینی سیستم سنتی با سیستم مدرن در هر زمینه ای ، باعث ایجاد تغییرات مهم و اساسی در فرایند کاری آن زمینه شده می باشد ( William Fielding ,2008 ) ؛ پس بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه انتخابات نیز از این امر مستثنی نیست و فناوری اطلاعات می تواند طریقه برگزاری انتخابات را تغییر داده و بهبود بخشد ( Briony j Oates, 2003 ) . یکی از این تغییرات می تواند اثرگذاری آن روی توجه رای دهندگان بالقوه که در شرایط فعلی در رای گیری ها شرکت نمی کنند باشد که با جذب آنها مشارکت افزایش خواهد پیدا نمود. پس یکی از سوالاتی که این کتاب در صدد پاسخ گویی به آن می باشد تاثیر انتخابات الکترونیک بر ترغیب افراد جدید برای مشارکت در انتخابات خواهد بود.

از آنجا که رای گیری اینترنتی بعنوان یک کاربرد جدید از فناوری اطلاعات در سطح جهان مطرح شده می باشد، هنوز کشورها در حال پژوهش و مطالعه و اعتبارسنجی در مورد آن هستند. پژوهش حاضر نیز کوشش دارد با مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل موثر بر ترغیب رای دهندگان بالقوه برای شرکت در رای گیری و بهره گیری از روش رای گیری اینترنتی ، یافته های خود را بعنوان دانش جدیدی در این عرصه به جهان عرضه کند و بخصوص با ارائه اطلاعات آماری و پژوهشی ، راه را برای برگزاری این نوع انتخابات در کشور فراهم نماید. فاکتورهایی که در این پژوهش به مطالعه آنها خواهیم پرداخت شامل دیدگاه افراد نسبت به دولت، رای دادن و بهره گیری از تکنولوژی در کنار فاکتورهای آماری و سایر فاکتورهای شخصیتی و فرهنگی[3] شهروندان می باشد. هرچه تاثیر این فاکتورها را بهتر درک کنیم، می توان برای اتخاذ سیاست های آینده، بهبود فرایند رای گیری موجود و طراحی و توسعه فناوری های مربوطه بهتر تصمیم گیری نمود و علاوه بر پیشبرد تکنولوژیکی، برنامه ریزی هایی انجام داد که میزان مشارکت مردم در رای گیری را افزایش دهد ( John H.Strange, 2006 ) . به همین خاطر فرضیه هایی که در اینجا مطرح خواهند بود بگونه ای طراحی شده اند که این فاکتور ها را پوشش داده و با طراحی پرسشنامه بر اساس آنها و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، بتوان به هدف اظهار شده در این پژوهش دست پیدا نمود .

1-1- سوالات پژوهش (فرضیه ها)

این پژوهش بنا دارد به پنج سوال اصلی که هر سوال نماینده یکی از بخشهای پرسشنامه می باشد پاسخی ارائه دهد . این سوالات بر اساس تئوری هایی که در فصل دوم در مورد آنها صحبت خواهیم نمود تدوین شده اند . یکی از سوالات این پژوهش در بخش قبل مطرح گردید که عبارت بود از : تاثیر انتخابات الکترونیک بر ترغیب افراد جدید برای مشارکت در انتخابات ؛ سایر فرضیه های مطرح شده عبارتند از :

  1. سن افراد در میزان تمایل آنها برای بهره گیری از روش الکترونیکی انتخابات تاثیر گذار می باشد.

به کمک این فرضیه می خواهیم مشخص کنیم که اولا، سن می تواند عاملی تاثیر گذار در رغبت افراد برای بهره گیری روش الکترونیکی جهت مشارکت در انتخابات باشد یا خیر و ثانیا، در صورت مثبت بودن پاسخ، چه سنینی اقبال بیشتری به این قضیه نشان خواهند داد .

  1. تجربه در امر بهره گیری از اینترنت یک عامل تاثیر گذار در انتخاب روش الکترونیکی برای شرکت در انتخابات می باشد .

هدف از مطرح کردن چنین فرضیه ای سنجش میزان اهمیت آشنایی یا عدم آشنایی افراد با محیط اینترنت و دنیای مجازی در بهره گیری از انتخابات الکترونیک می باشد. آیا بایستی انتظار داشت که فقط افرادی که قبلا برای انجام اموراتشان از اینترنت بهره گیری می کردند، از روش جدید انتخابات استقبال نمایند یا اینکه اگر کسی به مشارکت در انتخابات علاقه داشته باشد اما حتی اگر به بهره گیری از تکنولوژی جدید کاملا آشنا نباشد نیز برای تطبیق دادن خود با شیوه جدید کوشش خواهد نمود؟ چگونه می توان افرادی که زیاد با محیط مجازی سروکار ندارند را به بهره گیری از       e-Voting ترغیب نمود؟

  1. کسانی که به تکنولوژی های جدید اعتماد دارند و آن را مفید می دانند تمایل بیشتری به بهره گیری از انتخابات الکترونیک بجای روش های سنتی انتخابات دارند .
  2. افرادی که از حس اعتماد خوبی نسبت به دولت برخوردار هستند کسانی هستند که می توان آنها را به بهره گیری از e-Voting ترغیب نمود.

در فصل دوم این کتاب به مطالعه تئوری های مورد نیاز این فرضیه ها پرداخته و آنها را معرفی میکنیم و موارد کاربرد آنها را در تحقیقات مشابه توضیح خواهیم داد، در این فصل علاوه بر معرفی تئوریات، پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات در سیاست و وضعیت فعلی و آینده انتخابات الکترونیک بحث خواهیم نمود .

تا کنون محققان و دانشگاه های داخلی مطالعات خوبی در زمینه انتخابات الکترونیک انجام داده اند اما مطالعات انجام شده در زمینه های فنی و امنیتی این موضوع بوده و کمتر به مسائل اجتماعی و سیاسی قضیه پرداخته بودند. در مجالی که این مطالعه در اختیار قرار داده به مطالعه جنبه های روانی مسئله پرداختیم و عواملی که بر ترغیب افراد برای بهره گیری از روش الکترونیکی برای مشارکت در انتخابات دخالت دارند را مشخص کرده و نسبت اثر گذاری هر یک را مشخص کرده ایم.

در فصل سوم فرضیه های این پژوهش را به صورت کامل معرفی کرده و دلیل هر سوال و نتیجه ای که از آزمایش آنها انتظار داریم را اظهار می کنیم . در این فصل مدل منطقی ای را که برای موفقیت پیاده سازی انتخابات الکترونیکی در ایران پیش بینی کرده ایم معرفی کرده و بخش های مختلف آن را توضیح می دهیم. سپس در فصل چهارم نحوه و ابزار جمع آوری داده ها و انواع تست های اعتبار سنجی و تست قابلیت اعتماد انجام شده روی این داده ها را مطالعه میکنیم و روش تحلیل انتخابی را توضیح خواهیم داد . جامعه آماری انتخاب شده برای جمع آوری داده ها نیز در این فصل معرفی خواهد گردید . فصل پنجم به واکاوی داده ها خواهد پرداخت و با بهره گیری از نرم افزار SPSS انواع تست های آماری و تحلیلی را بر روی داده های جمع آوری شده صورت خواهد داد. در این فصل صحت یا رد سوالات مطورحه در این مطالعه آزمایش خواهد گردید و قابلیت اعتماد نتایج بدست آمده اندازه گیری می شوند. اطلاعات آماری شرکت کنندگان در امر جمع آوری داده محاسبه شده و داده های غیر معتبر از جمع داده های بدست آمده کنار گذاشته خواهند گردید.

در نهایت در فصل ششم نتایج بدست آمده از تحلیل انجام گرفته به صورت کامل توضیح داده خواهند گردید . در این فصل محدودیت هایی که برای مطالعات با موضوع انتخابات الکترونیک وجود خواهد داشت معرفی شده و پیشنهاداتی برای بهتر شدن مطالعات آینده ارائه می گردد .

[1] e-Voting

[2] در زمان نگارش این مقاله برنامه ریزی ها برای برگزاری اولین رای گیری الکترونیکی در ایران برای انتخابات مجلس نهم در حال انجام شدن می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[3] باورها، نظام فکری، فنون علمی ، راه و روش های زندگی ، رسوم و سنت ها و تمامی شیوه های کردار که جامعه به آن سازمان می بخشند، فرهنگ نامیده میشوند. – هیلر 1929

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان